Αμμόχωστος/Fast Food

- KFC - Παραλίμνι
- KFC - Πρωταράς