Λάρνακα/Fast Food

- KFC - Λεωφ. Λεμεσού, K-Cineplex
- KFC - Μακένζυ
- KFC - Ορόκλινη