Πάφος/Fast Food

- KFC - Kings Aveneue Mall
- KFC - Λεωφ. Αθηνών 33
- KFC - Λεωφ. Ποσειδώνος 6, Κάτω Πάφος
- KFC - Λεωφ. Τάφοι των Βασιλέων 59